Aktuellt

Vi har ett antal förslag på kommande berättar och temakvällar men pga pågående pandemi har vi inte kunnat planera in några berättarkvällar eller temakvällar utan vi avvaktar utvecklingen. 

"ONSDAGSGÄNGET"


På onsdagar från kl 08.45 fram till 12.00, i ett samarbete med folkuniversitet, samlas intresserade personer på Gislaveds Industrimuseum för att förbättra Gislaveds Industrimuseum samt för att diskutera industrihistoria och titta på film samt få information om vad som hänt på museet och vad som är på gång. Ämnena kan variera och styrs över vilka frågor som inkommit från allmänheten så uppgivna programpunkter kan ändras med kort varsel. Observera att museet följer folkhälsomyndighetens bestämmelser över maximalt antal deltagare så det kan hända att vi måste dela upp oss i skilda pass.


Onsdagen den 23 mars. Redovisning av frågeställningar inför årsmötet.

Onsdagen den 30 mars. Information om årsmötet.

Onsdagen den 6 april.  Visning av äldre reklamfilmer.

Onsdagen den 13 april. Information om kommande utställning på museet samt arrangemang. 

Onsdagen den 20 april. Samtal och redovisning av planerade förändringsarbeten på museet.

Onsdagen den 27 april. Information från Arbetssams årsmöte och samlingsvård.

Onsdagen den 4 maj. Information och diskussion om kommande aktiviteter på museet.

Onsdagen den 11 maj. Filmvisning.

Onsdagen den 18 maj. Besvarande av frågeställningar från allmänheten.

Onsdagen den 25 maj. Studiebesök.

Onsdagen den 1 juni. Genomgång av inkomna frågor från allmänheten.


Filmprojekt tillsammans med museer i Gnosjö kommun


Gislaveds Industrimuseum har fått ett bidrag från Riksantikvarieämbetet samt syskonen Inger & Sixten Norheds stiftelse för att tillsammans med Åsenhöga Hembygdsförening, Hyltens Industrimuseum, Töllstorps Industrimuseum och Samhällsföreningen i Marieholm producera filmer om museerna. Ett lokalt filmbolag har fått uppdraget att ta fram filmerna. Ni kan titta på några av de filmer som blev resultatet nedan. Vi har även fått bidrag från Kulturrådet för att texta filmerna.

Informationsfilm om Gislaveds Industrimuseum 5 minuters version med svenskt tal och text.

Gislaveds Industrimuseum berättar om Gislaveds Industrihistoria och i filmen får ni ett smakprov på vad man kan se vid ett besök på museet.

Informationsfilm om Gislaveds Industrimuseum 1 minuters version


Årsmötet 2022 hålls på museet kl 18 onsdagen den 23 mars.

I Gislaved och Gnosjö finns en stark industriell historia och i filmen får ni lära er mer om den samt får ett smakprov på de museer där ni kan lära er mer vid ett besök.

There is a very strong industrial history in Gislaved and Gnosjö, and in the film you will learn more about this. Also you will get a glimpse of what you can experience at all the museums in the area.


    Gislaveds Industrimuseum   Danska vägen 13, 33236 Gislaved   0371-14935   Info@industrimuseum-gislaved.se